Pendidikan merupakan batu loncatan untuk mencapai kecemerlangan sebuah negara. Namun, kejayaan ini tidak dapat dicapai secara sendirian. Ia memerlukan sinergi di antara pelbagai pihak, termasuk guru-guru yang penuh dedikasi dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) yang bertanggungjawab menjalankan dasar-dasar pendidikan. Di Kedah, perpaduan antara National Union of Teaching Profession (NUTP) dan JPN Kedah bukan sahaja memperlihatkan sinergi yang luar biasa, tetapi juga penjagaan terhadap kebajikan guru-guru dan keharmonian dalam hubungan profesional.

       Pengarah JPN Kedah, Tuan Haji Ismail bin Othman, B.C.K. dengan bijaksana menyoroti peranan penting NUTP dalam mengukuhkan perjalanan dan dasar pendidikan Malaysia. Pernyataannya memperlihatkan penghargaan yang mendalam terhadap peranan aktif yang dimainkan oleh NUTP dalam merintis jalan menuju keunggulan pendidikan.

       Dalam konteks ini, NUTP dan JPN Kedah dilihat sebagai "twin strikers" yang meskipun berada di tempat yang berbeza, namun bersatu dalam matlamat yang sama. Kolaborasi ini memperlihatkan satu contoh kejayaan dalam kerjasama antara sektor awam dan sektor swasta, yang penting dalam mencapai objektif pendidikan yang lebih besar.

       Namun, kekuatan sebenar NUTP terletak pada keberagaman ahlinya. Keanggotaan yang merangkumi pelbagai kaum dan latar belakang memberikan dinamisme dan perspektif yang kaya kepada setiap usaha yang dijalankan. Keberagaman inilah yang memastikan kepelbagaian pandangan dan pendekatan, membawa kepada inovasi dan penyelesaian yang lebih holistik terhadap cabaran-cabaran pendidikan.

       Perhubungan yang harmoni antara guru-guru dan JPN Kedah menjadi asas yang penting dalam mencapai kejayaan pendidikan. Sebuah kerjasama yang berasaskan saling percaya dan penghargaan antara kedua-dua pihak memberi ruang kepada idea-idea inovatif dan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Guru-guru yang merasa didengar dan dihargai oleh JPN merasa lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam mengubah kehidupan pelajar-pelajar.

       Selain itu, keharmonian ini juga mencerminkan suasana kerja yang positif dan membangunkan iklim pendidikan yang kondusif. Apabila guru-guru dan JPN dapat berkomunikasi secara terbuka dan berkolaborasi dalam menghadapi cabaran-cabaran pendidikan, mereka mampu menjalankan tanggungjawab mereka dengan lebih efisien dan efektif. Dalam suasana yang harmoni, setiap permasalahan dianggap sebagai peluang untuk belajar dan memperbaiki diri, bukannya sebagai halangan yang tidak dapat diatasi.

       Lebih daripada itu, keharmonian antara guru-guru dan JPN Kedah mencerminkan komitmen bersama untuk mencapai matlamat pendidikan yang lebih besar. Dengan memupuk hubungan yang kukuh dan saling mendukung, mereka menjadi "twin strikers" yang bergerak bersama-sama dalam mencapai kecemerlangan pendidikan di Kedah.

       Oleh itu, dalam menghadapi cabaran-cabaran yang kompleks dalam bidang pendidikan, penting bagi NUTP, guru-guru, dan JPN Kedah untuk terus memelihara semangat keharmonian dan kerjasama yang telah terbina. Dengan menghormati satu sama lain, mengutamakan kebajikan guru-guru, dan menekankan komunikasi yang terbuka, mereka dapat memastikan bahawa setiap langkah yang diambil membawa kepada peningkatan yang signifikan dalam sistem pendidikan Kedah.

Ditulis oleh:
[JAAFAR BIN ABDULLAH]
[PENGERUSI CAWANGAN NUTP KEDAH]

free counter
Perhatian:
NUTP hanya mengurus insurans berikut sahaja iaitu:
    1.Tokio Marine - Skim Diamond Accident Protector/Skim Diamond Accident Protector PLUS,
    2. Great Eastern - Livin' Pay/Dana Restu/Barakah/Livin' Pay Plus/Dana Restu Plus,
    3. Etiqa - Skim Takaful Guru,
    4. Etiqa - Skim Takaful Warga Pendidik,
    5. Prudential BSN (PRUBSN) - NUTP Health Care/Takaful Great Eastern Medikad (Kad perubatan NUTP),
    6. RHB Insurance - NUTP Medicare (Kad perubatan NUTP),
    7. Takaful Malaysia - Takaful Medic NUTP (Kad perubatan NUTP),        
    8. Great Eastern - Insurans  Group GS624B  (untuk yang telah beli sahaja)
    9. Tokio Marine - Skim Perlindungan Barangan Isi RumahSemua urusan Insurans boleh hubungi dan serah kepada Wisma KPPK Kedah atau Pusat Perkhidmatan Sungai Petani untuk tindakan selanjutnya.Didapati ada pihak tertentu yang sedang menggunakan nama NUTP untuk menjual insurans seperti MCIS, AIA dan sebagainya. Ahli diminta berhati-hati dengan teknik jualan tersebut.Ahli boleh menyemak potongan gaji serta tuntutan Perbatuan melalui laman web di bawah:
Klik untuk Semakan Akaun Gaji
PERINGATAN PENTING

SEBARANG ADUAN, PERTANYAAN ATAU CADANGAN MELALUI EMEL PERLU DISERTAKAN DENGAN
1. NAMA AHLI
2. NO. KAD PENGENALAN
3. NO. AHLI
UNTUK MENGELAKKAN KEMUDAHAN TERSEBUT TIDAK DISALAHGUNAKAN OLEH BUKAN AHLI.
·BERSATU        ·INOVATIF        ·DINAMIK        ·PROGRESIF
MISI

  • Merancang dan melaksanakan pelbagai program ke arah melahirkan kaum pendidik yang inovatif, dinamik dan progresif selaras dengan wawasan untuk meningkatkan martabat profesion pendidikan.

  • Melindungi dan memperjuangkan hak-hak kaum pendidik.

  • Menyediakan perkhidmatan dan khidmat nasihat yang berkualiti dan cekap.
VISI

Ke Arah Kecemerlangan Profesion Pendidikan
Cetak Penyata Insurans:

1. Great Eastern
2. Etiqa
Kemaskini pada 08.06.2024